Espot

Strøm til innkjøpspris

Dette koster Espot

 • Nord-Norge: Innkjøpspris + 4,90 øre/kWh.
 • Sør-Norge: Innkjøpspris + 6,13 øre/kWh
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Espot selges til innkjøpspris + påslag, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura.

  Produktet Espot betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke oppretter efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr.35,- eks.mva. pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre andre strømavtaler

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 måneder

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til innkjøpspris og prisvarsling på SMS.

This is a short intro.
Bestill Les mer