Markedskommentar 2017

Oppsummering av 2017

2017 har vært et ekstra vått år

Oppsummert kan vi konstatere at 2017 har vært et såkalt våtår.
12 prosent mer nedbør enn "normalt" har gitt godt påfyll i magasinene. Vi har gått fra å ha et underskudd i ressursbalansen til å få et overskudd. På tross av at to kjernekraftverk i Sverige er lagt ned, har kjernekraften produsert godt i 2017.

Spotpris: Nord-Norge (NO4) var «prisvinneren» i 2017

Spotprisen har vært gunstig i 2017 og prisområdet Nord-Norge (NO4) har vært det laveste prisområdet i Norden. Begrensinger i kablene ut av området, mye kraftproduksjon og nedbør har vært bakgrunnen for de lave prisene i Nord.

Prisområde    Spotpris 2017 i snitt
Nord-Norge NO4     23,8 øre/kWh
Oslo NO1    26,8 øre/kWh
Systempris    27,2 øre/kWh

Vindkraft i vinden

Norden satser stadig mer på fornybar energi, og blant annet bygges vindkraften kraftig ut. Vi har i 2017 nærmere 20 TWh mer vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige sammenlignet med for ti år siden.

Overskuddet ut

Etterspørselen i det nordiske markedet har de siste årene vært relativt uendret. Mye av overskuddet har derfor blitt eksportert til Europa. Internasjonale energipriser har hatt en oppadgående trend gjennom året. Men, grunnet moderat etterspørsel og den gode ressurssituasjonen har dette hatt mindre betydning for kraftprisene i Norden. Milde temperaturer, spesielt gjennom 1. kvartal, har også holdt etterspørselen moderat. I sum har dette gitt et løft i kraftprisene i år sammenlignet med i fjor (+ 9 prosent), men likevel er dette blant de laveste årsprisene de siste ti år.

Terminprisene (Fastprisene)

Fastprisene har hatt en stigende trend gjennom 2017, men er fortatt på lave nivå historisk sett. Flere analyser viser at markedet er underpriset pga økte råvarepriser på olje, kull, CO2, og økte forskjeller på kraftprisene i Tyskland. Får vi et værskifte til kaldt og tørt vil kraftprisene stige rask i følge våre analyser. Vi mener fortsatt at det kan være et gunstig tidspunkt å sikre forbruket for de som ønsker forutsigbarhet i tiden framover. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker tilbud på fastpris.

Lars-Andreas Østvik, Leder Bedriftssalg