Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Markedskommentar 1. kvartal 2017

Ved inngangen til 2017 var det en forventning om høyere priser i 2017 sammenlignet med 2016. Forventningene har så langt stemt slik at for første kvartal ble systemprisen for den nordiske kraftbørsen 28 øre/kWh mot 22,8 øre/kWh i 2016. Det blir en oppgang på hele 22 %. Strømprisen i Norge varierer i takt med internasjonale energipriser, vel å merke dersom forholdene for vannkraften er normale. Her ligger også forklaringen på at prisene i mars har ligget høyere enn gjennomsnittlig for mars måned de tre siste årene. Årsaken er ganske enkelt at vi nå ser et løft i de internasjonale energiprisene. Ringvirkningene merkes umiddelbart også her hjemme.

Nord Norge har hatt noe lavere priser på grunn av mye nedbør i landsdelen i tillegg til begrensninger i linjenettet sørover.

Hva har vi i vente fremover?

Markedsprisen på den nordiske kraftbørsen tilsier at strømprisene i 2017 vil ligne mye på 2016. I sommermåneden vil engroprisene falle til under 20 øre/kWh. Ser vi på lengre sikt, frem mot 2020, får vi ny energiproduksjon inn i markedet, noe som gir en forventning om lavere priser i disse årene sammenlignet med både 2016 og 2017. 

Det som blant annet kan motvirke disse forventningene er økt etterspørsel etter kraft. De siste 15 årene har vært nesten uten vekst i etterspørselen. Fra 2000 til 2015 økte strømforbruket i Norge med fattige 5,6 prosent. Bare i løpet av det siste året har etterspørselen steget med 2,7 prosent. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) tror at veksten vil fortsette og peker på flere sektorer hvor de forventer vekst. Nye datahaller, elektriske ferger og overgang fra fyringsolje til strøm, er områder som bidrar til forventningen om betydelig økt vekst. Hvis en slik vekst skulle inntreffe vil dette helt klart påvirke strømprisen frem mot 2020.

Arild Markussen, Markedssjef i Helgeland Kraft