Markedskommentar april 2018

Høye strømpriser mens vi venter på snøsmeltingen.

Årets vinter har vært preget av kaldt og tørt vær. Vi har hatt den tørreste vinteren i Nord-Norge siden 1970-tallet og det har resultert i høyere spotpriser. I mars var strømprisen 50 % høyere enn mars-snittet for de siste fem årene og var 43,0 øre/kWh i snitt på Nordpool. Årsaken til den høye prisen knytter seg i hovedsak til det tørre og kalde været, og frykten for å gå tom for vann mens vi venter på snøsmeltingen. Spotprisen sin videre utvikling vil blant annet være avhengig av hvordan og når snøsmeltingen tiltar. Vi forventer at prisene vil begynne å falle når vi varmen tiltar.

I grafen under ser vi den bratte fallet i hydrologisk balanse fra nyttår og fram til i dag. Hydrologisk balanse er summen av vann i magasinene, markvann og snø som kommer til å smelte.

Fastprisene er i en stigende trend

I takt med lavere hydrologisk balanse, økt forbruk og høyere spotpriser, så har forwardprisene (strømprisene for årene framover) også steget. I Europa har prisen på CO2-kvoter steget med 300 prosent - fra 4,5 Euro til 14 Euro - på bare et år, samtidig som kullprisene også har steget kraftig i det siste året. Kullprisene har falt fra toppen i januar på ca 90 dollar/tonn til i dag 76 dollar/tonn. Begge disse råvareprisene påvirker strømprisen i Norden. Prisene for 2019 har steget fra 22 øre/kWh til 29,5 øre/kWh i løpet av det siste året på kraftbørsen Nasdaq. Vi tror at det fortsatt er rom for ytterlig oppgang for årene framover, selv om erfaringen viser at det er mange usikre elementer som påvirker kraftprisene.

I grafen under vises utviklingen i kraftprisen for 2019.

Har dere spørsmål om kraftpriser og kraftavtaler, så ta gjerne kontakt med oss.