Vil dere bli sponset av Helgeland Kraft?

Helgeland Kraft inngår hvert år samarbeidsavtaler med lag og foreninger. 

Hvert år i november inviterer vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsmidler for året som kommer. Dette annonseres både i lokalavisen og på vår facebookside, samt her på hjemmesiden vår. De som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for kommende år inviteres til å søke.

De siste årene har vi hatt samarbeid med omlag 250 organisasjoner i våre eierkommuner. I 2016 fordelte vi 2,5 millioner kroner. Dette ga en snittutbetaling på 10 000,- på hver samarbeidspartner.

Søke om midler 

Helgeland Kraft er en aktiv verdiskaper på Helgeland. Med Hjerte for Helgeland støtter vi opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet. Vi ønsker å ha en likebehandling av de som søker og forholder oss derfor til en søknadsfrist. Vi fordeler midlene likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft.

Fristen for å søke om midler for 2017 har nå gått ut. Takk for alle innkomne søknader.

Hvem blir prioritert?

Tiltak for barn og unge og da spesielt innen idrett, kultur og friluftsliv. Søkerne må være lokalisert i våre eierkommuner, og tiltak som over tid kommer mange til gode prioriteres. Det gjøres også en utskiftning av mottakere fra år til år, slik at vi når ut til så mange som mulig i løpet av en periode.

Hva støtter vi ikke?

Politiske partier og religiøse grupperinger.
Vi gir heller ikke støtte til det som vi oppfatter er et klart offentlig ansvar.

Behandlingstid

Etter fristen den 1. desember jobber en arbeidsgruppe med fordeling av midlene. Svar på søknaden sendes ut i løpet av januar.
Kontaktperson for sponsormidler, annonsestøtte og gavepremier er Ann-Helen Baadstrand.

Samarbeidspartnere 2016