Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Vil dere bli sponset av Helgeland Kraft?

Helgeland Kraft inngår hvert år samarbeidsavtaler med lag og foreninger. Du kan nå søke om samarbeidsavtale for 2018.

Hvert år i november inviterer vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsmidler for året som kommer. Dette annonseres både i lokalavisen og på vår facebookside, samt her på hjemmesiden vår. De som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for kommende år inviteres til å søke.

De siste årene har vi hatt samarbeid med omlag 250 organisasjoner i våre eierkommuner. I 2017 fordelte vi 2,5 millioner kroner.
Dette ga en snittutbetaling på 10 000,- på hver samarbeidspartner.

Søke om midler 

Helgeland Kraft er en aktiv verdiskaper på Helgeland. Med Hjerte for Helgeland støtter vi opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet. Vi ønsker å ha en likebehandling av de som søker og forholder oss derfor til en søknadsfrist som er 1. desember. Vi fordeler midlene likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft.

Alle som ønsker å søke må bruke dette søknadsskjemaet 

Hvem blir prioritert?

Tiltak for barn og unge og da spesielt innen idrett, kultur og friluftsliv. Søkerne må være lokalisert i våre eierkommuner, og tiltak som over tid kommer mange til gode prioriteres. Det gjøres også en utskiftning av mottakere fra år til år, slik at vi når ut til så mange som mulig i løpet av en periode.

Hva støtter vi ikke?

Politiske partier og religiøse grupperinger. Vi gir heller ikke støtte til det som vi oppfatter er et offentlig ansvar.

Behandlingstid

Etter fristen den 1. desember jobber en arbeidsgruppe med fordeling av midlene. Svar på søknaden sendes ut i løpet av januar. Alle som får positive svar på søknaden sin må returnere kontrakten signert.

Kontaktperson for sponsormidler, annonsestøtte og gavepremier er Ann-Helen Baadstrand.