Rekrutteringspartnere

Helgeland Kraft samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland for å rekruttere nye arbeidstakere fra hele Norge til Helgeland. Vi er blant annet med i Kunnskapsparken sitt rekrutteringsprogram Kandidat Helgeland. Helgeland Kraft har siden oppstart av programmet hatt to kandidater/traineer innenfor IKT og Markedsføring.

Helgeland Kraft er engasjert i Vivilheim. Vivilheim består av vel 40 framtidsrettede helgelandsbedrifter på tvers av geografi og bransjer, offentlig og privat, som samarbeider om rekruttering og samfunnsutvikling. Ved å øke kunnskapen om jobbmuligheter og fordeler ved å bo her, tror vi regionens omdømme styrkes og tilflyttingen øker – samtidig blir det enklere for oss å finne de rette medarbeiderne.