Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Rekrutteringspartnere

Helgeland Kraft samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland for å rekruttere nye arbeidstakere fra hele Norge til Helgeland. Vi er blant annet med i Kunnskapsparken sitt rekrutteringsprogram Kandidat Helgeland. Helgeland Kraft har siden oppstart av programmet hatt to kandidater/traineer innenfor IKT og Markedsføring.

Helgeland Kraft er engasjert i Vivilheim. Vivilheim består av vel 40 framtidsrettede helgelandsbedrifter på tvers av geografi og bransjer, offentlig og privat, som samarbeider om rekruttering og samfunnsutvikling. Ved å øke kunnskapen om jobbmuligheter og fordeler ved å bo her, tror vi regionens omdømme styrkes og tilflyttingen øker – samtidig blir det enklere for oss å finne de rette medarbeiderne.