Tosenanleggene

Helgeland Kraft bygger fem småkraftverk i Tosbotn.

Anleggene vil representere moderne vannkraft og vil påvirke naturen i så liten grad som mulig. Et av anleggene vil bli trukket inn i fjellet. De øvrige kraftverkene består av materialer som er vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Utformingen speiler de flotte omgivelsene som er i de områdene de er etablert.

Bygningene har allerede fått både lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sin spektakulære utforming. 

Status på Tosenanleggene pr. mai 2017

I november krysset prosjektleder for Tosenanleggene, Ole-Johan Bogfjellmo, fingrene for en vinter med mildvær og mye nedbør. Det fikk han og nå er to av fem kraftverk i Tosbotn satt i drift. Les hele saken i vårt nyhetsbrev, Ren Kraft, her.

For mer infomasjon, bilder og video om Tosenprosjektet besøk prosjektsiden Vakker vannkraft, og Facebook