Tosenanleggene

Helgeland Kraft bygger fem småkraftverk i Tosbotn.

Anleggene vil representere moderne vannkraft og vil påvirke naturen i så liten grad som mulig. Et av anleggene vil bli trukket inn i fjellet. De øvrige kraftverkene består av materialer som er vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Utformingen speiler de flotte omgivelsene som er i de områdene de er etablert.

Bygningene har allerede fått både lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sin spektakulære utforming. 

Status på Tosenanleggene pr. oktober 2017

På Tverråa kraftverk er det planlagt vakre fasader i glass og kebony og er Tosenprosjektets minste vannkraftverk, for mer informasjon se statusfilmen under eller les vårt nyhetsbrev Ren Kraft.

For mer infomasjon, bilder og video om Tosenprosjektet besøk prosjektsiden Vakker vannkraft, og Facebook